Oppimistyylien testi

Tämä oppimistyylien arviointitesti perustuu David A. Kolbin kokemuksellisen oppimisen teoriaan, jota usein pidetään aikuisiän saavuttaneen henkilön oppimisen perusmallina. Peter Honey ja Alan Mumford laativat sen pohjalta vuonna 1992 oppimistyylien arviointilomakkeen, josta tämän verkkotestin kysymykset on suomennettu vapaasti mukaillen.

Siirry testiin…

Advertisement