Esimerkit

Tämän sivun kautta on mahdollisuus tutustua erilaisiin oppimisen esimerkkisovelluksiin ja -ratkaisuihin. Sivulla olevat linkit ohjaavat käyttäjän testisivustoille, joille on koottu malleja ja esimerkkejä verkko-oppimisen ohjelmistoista ja oppimisympäristöistä.

Moodle

Moodle on maksuton verkko-oppimisympäristön toteutusohjelmisto, joka tekee mahdolliseksi opetuksen järjestäjille ja erilaisten kurssien toteuttajille luoda oman yksityisen oppimisympäristön, joka koostuu erilaisista dynaamisista sivuista ja niihin sisältyvistä monipuolisista oppimistyökaluista.

Moodle-ohjelmiston avulla toteutettuun toimivaan Yoda eLearning -tiimin avoimeen testiympäristöön on mahdollista tutustua lähemmin osoitteessa Yoda-Moodle.

eXelearning oppimisympäristö

eXelearning on avoimen lähdekoodin oppimisympäristö, joka toimii paikallisissa henkilökohtaisissa työasemissa ja mahdollistaa erilaisten opetussivustojen suunnittelun, toteutuksen ja siirtämisen verkkoon html-muotoisina sivuina. Ohjelmistossa on vielä puutteita ja rajoituksia, mutta sen avulla on mahdollista ilman suuria panostuksia kokeilla erilaisia verkko-opetuksen perusratkaisuja.

eXelearning-oppimisympäristön avulla toteutettu toimiva mallitesti on kokeiltavissa osoitteessa eXelearning-mallitesti.

Räätälöidyt oppimismateriaalit

Räätälöityjä oppimismateriaaleja voidaan toteuttaa asiakkaan tarpeiden mukaisesti

  • yksinkertaisina testeinä oppimiskokonaisuuksien tietojen omaksumisen varmistamiseen.
  • vuorovaikutteisina aineistoina, jotka sisältävät sekä itse opittavan materiaalin että tietojen omaksumisen varmistamisen tarkistuskysymysten muodossa.
Testit oppimiskokonaisuuksien tietojen omaksumisen varmistamiseen

Oppimiskokonaisuuksien tietojen omaksumisen varmistamiseen tähtäävät testit ovat useimmiten keveähköjä kyselyjä, joilla mitataan erillisen oppimismateriaalien sisältämien tietojen omaksumista.

Tällaiset testit voidaan kuitenkin laatia myös tiukemmin rajoitetuiksi tenteiksi, joilla voidaan mitata osallistujien taitoja ilman mahdollisuutta vastausten uusimiseen. Tällöin testeihin yleensä liittyy yksityiskohtainen raportointi testin teettäjälle osallistujien saavuttamista tuloksista.

Esimerkki tällaisesta toimivasta testistä on kokeiltavissa osoitteessa Tietojen omaksumisen mallitesti.

Opittavan materiaalin ja tarkistuskysymykset sisältävät testit

Sekä itse opittavan materiaalin että sen omaksumista mittaavia tarkistuskysymyksiä sisältävät testit ovat edellistä laajempia vuorovaikutteisia opintokokonaisuuksia. Tällaiset testit sisältävät sekä itse opittavan materiaalin että siihen liittyvät tarkistuskysymykset yhtenäisenä kokonaisuutena.

Yksinkertaisimmillaan opittavan materiaalin tarkistuskysymykset sisältävät testit voivat olla rajoitettua aihealuetta koskevia itseopiskelumateriaaleja. Kehittyneemmissä versioissa tällaiset testit voivat tuottaa myös teettäjälleen osanottajakohtaisen raportoinnin kyseisen testin suorittamisesta sekä, varsinaissa osaamiskokeiksi tarkoitetuissa testeissä, testiin osallistujalle räätälöidyn todistuksen testin hyväksyttävästä suorituksesta.

Esimerkki tällaisesta toimivasta oppimismateriaalista on kokeiltavissa osoitteessa PKT Konepaja Oy:n uuden työntekijän perehdytys. Tällaisen oppimismateriaalin ja siihen liittyvän raportointiominaisuuden avulla esimerkiksi PK-yritys voi helposti varmistaa, että sen työntekijät ovat tutustuneet ja käyneet hyväksyttävästi läpi tietyn oppimisaineiston tai pakollisen perehdyttämismateriaalin.

Advertisement